Svoboda není dar

POKOS Vizovice
  • 30.1.2020
  • Ivan Gerhát

Dne 22. 1. 2020 navštívili vojáci Krajského vojenského velitelství Zlín společně s příslušníky pěší roty aktivní zálohy základní školu ve Vizovicích.  Ukázka, která proběhla pod hlavičkou POKOS byla určena pro 80 žáků 9. tříd a jejím cílem bylo prakticky podpořit znalosti získané během studia v oblasti obrany státu.

POKOS Vizovice

Během dopoledne absolvovali žáci přednášku na téma Armáda České republiky, její strukturu a hlavní úkoly. V rámci praktické ukázky měli možnost vyzkoušet si činnost na varovné signály, nasazování ochranných masek a jednorázových pláštěnek a zásady první pomoci. Mimo vědomostních stanovišť byla pro žáky připravena i ukázka výzbroje a výstroje příslušníků pěší roty aktivní zálohy.

POKOS Vizovice
POKOS Vizovice

Vzácným hostem byl plukovník ve výslužbě Jan Hronek, který se v rámci diskuse s žáky rozpovídal o svých zážitcích a zkušenostech získaných během domácího odboje v letech 1944 až 1945. Svým projevem se mladé generaci snažil vštípit myšlenku že „svoboda není dar a nelze ji získat ani vybojovat pouze vojáky, musí za ní bojovat celý národ“.

POKOS Vizovice

Informace, že se na škole nachází plukovník Hronek, ve svých necelých čtrnácti letech nejmladší člen a rozvědčík 1. Československé partyzánské brigády Jana Žižky, se nesla tak rychle, že i žáci 5. ročníku, právě probírající 2. světovou válku, projevili zájem o osobní setkání s touto žijící legendou.

Společně strávené dopoledne žáků s příslušníky ozbrojených sil přineslo zdejším deváťákům pár užitečných rad a poznatků. Věříme, že ani slova plukovníka Hronka o odpovědnosti všech občanů za svobodu země nebudou zapomenuta.

Text a foto: kpt. Petra Čechová, KVV Zlín

Fotogalerie