Akreditované školení učitelů

Ministerstvo obrany provádí akreditované školení pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na školení se mohou přihlásit rovněž budoucí učitelé - studenti pedagogických fakult. Školení probíhá na krajských vojenských velitelstvích nebo v obcích s rozšířenou působností.

V případě zájmu o školení prosím kontaktujte kterékoliv krajské vojenské velitelství (není nutné dodržovat regionální příslušnost). Seznam krajských vojenských velitelství včetně kontaktních údajů je k dispozici zde:

Krajská vojenská velitelství | Armáda ČR (army.cz)

Termíny školení učitelů k problematice POKOS:

AKTUÁLNÍ TERMÍNY ŠKOLENÍ UČITELŮ K PROBLEMATICE POKOS NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH KRAJSKÝCH VOJENSKÝCH VELITELSTVÍ.