Historie branné výchovy a POKOS v českých zemích

Zde naleznete krátký popis vzdělávání k obraně státu a branné výchovy od vzniku Československa do současnosti.

Branná výchova a vzdělávání k obraně státu hrála v historii důležitou roli. Do konce Protektorátu Čechy a Morava měla cílená branná výchova minimální vliv. Přesto se podařilo prosadit zákon o branné výchově v roce 1937. Branná výchova se vrátila do českých škol až po osvobození a navazovala na již vybudované základy branné výchovy.

Situaci změnilo vydání Zákona o branné výchově ze dne 2. listopadu 1951. Na základě zákona byl založen tzv. Svazarm pro starší 14. let (Svaz pro spolupráci s armádou podle vzoru sovětského DOSSAFu). Mladší se účastnily především aktivit Pionýrské organizace Československého svazu mládeže. Školní branná výchova měla předvojenský charakter. Zákon z 18. dubna 1961 o obraně ČSSR, který zrušil předešlý branný zákon, dal opět působnost branné výchovy nejenom školám, ale také dobrovolným organizacím. 

K velkým změnám došlo v roce 1973, kdy došlo k zavedení branné výchovy do mateřských, základních i středních škol a na vysokých školách se vyskytovala jako samostatný předmět (″branná výchova″ nebo ″obrana socialistického státu″). Žáci si na všech stupních osvojovali jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti v duchu komunistické ideologie.

Zákon z roku 1973 byl zrušen 1. července 1991 Zákonem č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. Tímto se v bývalém Československu uzavřela po více než půl století (s malými časovými přestávkami) podpora brannosti na základě cílených zákonů o branné výchově.

Změnou režimu po roce 1989 došlo ke změně od branné výchovy k výchově k obraně státu. V roce 1991 došlo ke zrušení zákona o branné výchově a od roku 1999 se do českého právního rámce zakomponovala Příprava občanů
k obraně státu (POKOS) v rámci zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR.

V osnovách škol se do roku 2003 výchova k obraně státu nevyskytovala. Teprve v březnu 2003 se některé prvky výchovy vrátily. Nejednalo se však o samostatný předmět, nýbrž jako součást učebních osnov více předmětů. Problematika obrany státu se převážně začlenila do osnov občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu a výchovy ke zdraví. 

Přehled branné výchovy a vzdělávání k obraně státu v českých zemích

Časové období

Zákonná legislativa

Obsah výuky

Habsburská monarchie

Ministerské výnosy z roku 1915

Vojenská příprava s taktickými pochodovými cvičeními v němčině a vojensko-vlastenecká výchova (oslavování panovnického rodu, připomínky vojenských úspěchů)

První republika

Zákon č. 184/1937 Sb., o branné výchově

Výchova mravní (vlastenectví, povědomí
o armádě, rozvoj charakteru člověka), nauková (branné akcenty) a tělesná (rozvoj zdatnosti)

Od konce války do roku 1973

Zákon č. 92/1951 Sb., o branné výchově; Zákon č. 40/1961 Sb. Zákon o obraně Československé socialistické republiky

Taktická příprava, střelecká příprava, řády československé branné moci, branný zeměpis, spojovací příprava, zdravotnická příprava a civilní ochrana

Jednotný systém (1973-1991)

Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů

Výchova k marxismu-leninismu, ateistická výchova, výchova k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu, mravní výchova
k socialismu a komunistickým ideálům, estetická výchova, pracovní výchova
a tělesná výchova

Po roce 1989

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR

Problematika obrany státu se převážně začlenila do osnov občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu a výchovy ke zdraví.