Strategické dokumenty

Ve strategických dokumentech jsou blíže popsány hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky, institucí státní správy, územní samosprávy a právnických a fyzických osob při zajišťování obrany státu, stanovené právními předpisy.

Základním dokumentem bezpečnostní politiky České republiky je Bezpečnostní strategie České republiky, na kterou navazují dílčí strategie a koncepce.

Obranná strategie České republiky přestavuje záměr České republiky k zajištění obrany státu v tomto desetiletí.

Koncepci přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 schválila vláda dne 1. dubna 2019.

Přílohy ke stažení