Právní předpisy

Zajištění obrany České republiky se řídí platnými právními předpisy, především Ústavou České republiky, ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a zákonem č. 585/2004 Sb., o obranné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a dalšími zákony.

Přílohy ke stažení