Kontakty

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany

Oddělení POKOS:

Garant projektu POKOS

Mgr. Jana NOVOTNÁ, MPA                                            

Tel. 973 200 269                                                         

E-mail: novotnaj@army.cz                                             

 

Spolupráce se spolky a nestátními neziskovými organizacemi

Mgr. Klára Semerádová                                            

Tel.  973 200 589                                                        

E-mail: semeradovak@army.cz                                            

 

Oblast vzdělávání

Mgr. Vladimír Mikulenka

Tel.  973 200 937                                                       

E-mail: mikulenkav@army.cz                                                        

 

Kontaktní osoby pro školy, spolky a veřejnost

Velitelství teritoriálních sil AČR

pplk. Ing. Mojmír Zachariáš                                         kpt. Mgr. Simona MUŽÁTKO

Tel. 702 008 203                                                             Tel. 973 301 885

E-mail: zachariasm@army.cz                                         E-mail: muzatkos@army.cz

náčelník oddělení POKOS                                             důstojník pro medializaci a komunikaci s veřejností

                                             

 

FACEBOOK  

www.facebook.com/pokos.army.cz

Krajská vojenská velitelství (KVV) zabezpečují projektové dny na školách, školení pedagogických pracovníků a akce mimo vzdělávací soustavu.

Odkaz na kontakty na KVV

Kontakty - Krajská vojenská velitelství | Armáda ČR (army.cz)