Vymezení POKOS

Problematiku přípravy občanů k obraně státu má na starost oddělení POKOS, které je součástí sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky (SOPS MO).

Hlavní činnosti:

 • Seznámení se s ozbrojenými silami České republiky a jejích posláním
 • Seznámení se mezinárodními organizacemi, kterými je ČR členem
 • Rozšíření povědomí o potřebě obrany a bezpečnosti státu a společnosti
 • Povědomí o vnímání bezpečnostního prostředí a uspořádání Mezinárodního systému
 • Povědomí o bezpečnostním systému ČR
 • Získání povědomí o hybridních hrozbách, o soudobých formách vedení ozbrojených konfliktů a jejich následného řešení
 • Reakce na krizové stavy vojenského i nevojenského charakteru
 • Zdravotnická příprava
 • Příprava k civilní obraně
 • Zacházení se zbraněmi za podmínek stanovených zákonem
 • Orientace a přežití v terénu
 • Postupy a zásady při evakuaci (krátkodobá, dlouhodobá, evakuační zavazadlo)
 • Základy sebeobrany
 • Posílení fyzické zdatnosti a psychické odolnosti
 • Získání technických dovedností (táboření, přežití v nestandartních podmínkách …)
 • Bezpečnost v kybernetickém prostoru (dezinformace, fake news, kyber šikana)