Projektový den ve Vysokém Mýtě

POKOS ve Vysokém Mýtě
  • 2.5.2024
  • Simona Mužátko
  • kpt. Kembická

Projekt Příprava občanů k obraně státu není již žádnou novinkou. Cílem je nenásilnou formou představit mladým lidem tzv. brannou výchovu, ať už se jedná o ukázky první pomoci, základy přežití v přírodě nebo jak se zachovat v případě jakékoli jiné krizové situace, se kterými se mohou v současné době setkat. 

Mezi žáky Základní školy Jiráskova ve Vysokém Mýtě zavítali dne 29. dubna vojáci z Krajského vojenského velitelství Pardubice, pěší roty aktivní zálohy a 141. zásobovacího praporu. Díky jejich přítomnosti měli příležitost se nejen něco dozvědět o jejich práci, ale dokonce si spoustu věcí i vyzkoušet na vlastní kůži. Znalost dovedností jako poskytování první pomoci nebo reakce na mimořádné události je v současné době nezbytná a je důležité, aby se s různými praktiky děti setkaly. V rámci sebeobrany dětem ukazovali, jak se mají bránit v případně přepadení cizí osobou, když jdou ze školy za použití předmětů denní potřeby, které mají běžně u sebe, ať již se jedná o klíče, deštník, hřeben, láhev vody nebo batoh, který mohou použit jako štít. „Učíme děti využit zvolání hoří, kterým pachatele určitě překvapí a přilákají kolemjdoucí“ upřesňuje na přednášce rtn. Marián Žák, instruktor ze 141. zásobovacího praporu“. Díky spolupráci s orientačním klubem OK Lokomotiva Pardubice připravili členi tohoto klubu pro děti hru zaměřenou na orientační smysly v terénu.

V neposlední řadě v tento den na děti čekala nejen ukázka zbraní a výstroje vojáka, ale i zážitková střelba na airsoftové střelnici. Airosftové zbraně jsou elektrické a jsou věrnými kopiemi skutečných zbraní. Děti si mohly vyzkoušet bezpečnou manipulací se zbraní a mířenou střelbu na terč.