Projektové dny POKOS na školách a školení pedagogů v Libereckém kraji

part000001.jpg
  • 17.3.2023
  • Daniela Hölzelová

Autor: kpt. Lukáš Rác, Krajské vojenské velitelství Liberec.

Krajské vojenské velitelství Liberec, jenž je garantem projektu POKOS v Libereckém kraji, provedlo v uplynulých dnech řadu Projektových dnů pro žáky základních a středních škol. Dále proškolilo v rámci akreditovaného školení desítky pedagogů z ORP (Obec s rozšířenou působností) Liberec a jednotlivých škol.

jbc1.jpg

Ve dnech 7., 9. a 14. března připravili vojáci Projektové dny POKOS na SUPŠ v Jablonci nad Nisou, ZŠ Dubá a ZŠ ve Stráži nad Nisou. Hlavním obsahem byla Příprava občanů k obraně státu, kdy si studenti této školy vyslechli přednášku o ozbrojených složkách ČR, úkolech a členění Armády České republiky, krizových stavech, zahraničních operacích nebo působení v mezinárodních organizacích. Následně se mohli žáci a studenti aktivně zapojit do programu svými dotazy a názory ve formě besedy.

V další části si zopakovali a někteří naučili základům poskytování první pomoci s lektorkou Českého červeného kříže z Liberce. Ohlas také přinesla ukázka vojenského materiálu, jako jsou prostředky balistické ochrany jednotlivce nebo komunikační prostředky, které používá Armáda ČR.

part0000011.jpg

"V naší škole jste podruhé a považuji to za velice přínosné. Přednáška je pro žáky zajímavá, dokáže je upoutat a zároveň další připravená stanoviště jim poskytnou možnost osahat si materiál nebo v nich probudí zdravou soutěživost při závodu", řekla učitelka Bestová.

Na ZŠ ve Stráži nad Nisou pak žáci soutěžili na připravené překážkové dráze a v rámci vědomostního testu. Nejlepší žáci byli na závěr Projektového dne odměněni za předvedený výkon a znalosti.

fb9a728d-94c9-4099-bf56-d82946a08155_1.jpg

V dnech 13. 2. a 15. 3. 2023 lektor POKOS KVV Liberec provedl školení POKOS pro pedagogy ze ZŠ Mírová pod Kozákovem a dále pro pedagogy v rámci celého ORP Liberec. Pět desítek pedagogů absolvovalo školení v základních pojmech problematiky POKOS, jako je například branná povinnost, krizové stavy, aktivní záloha nebo poslání AČR. Pedagogové si mohli také zopakovat základy poskytování první pomoci za vedení instruktorky z Českého červeného kříže, oblastní spolek Liberec.

"Školení považují za velmi přínosné, vnímám aktuálnost a účelnost provádění POKOS také na školách. Naše škola má již Projektový den pro žáky 2. stupně domluven a také se zúčastníme branně vědomostního závodu Ještědská hlídka", vyhodnotila dnešní den pedagožka z liberecké  základní školy.

part000001.jpg

V závěru kapitán Lukáš Rác seznámil všechny zúčastněné s možnostmi, které se nabízejí v oblasti POKOS. Jedná se o branný závod Ještědská hlídka, Projektové dny POKOS na ZŠ nebo akci nazvanou v "Kůži vojáka", v rámci které si mohou pedagogové vyzkoušet na 3 dny profesi vojáka.