Projekt Naše stopy v NATO odstartoval na Českolipsku

Děti ze ZŠ Špičák s technikou
  • 26.1.2024
  • Daniela Hölzelová

Autor: Klára Pelcová

Česká republika letos oslaví 25. výročí vstupu do NATO. Proč je důležité být jeho součástí, před jakými hrozbami nás chrání a jaké pro nás plynou z členství povinnosti, se dozvěděli v rámci projektu Naše stopy v NATO žáci a studenti z České Lípy. Zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany navštívili tento týden společně s vojáky 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce Střední zdravotnickou školu a Střední odbornou školu a Základní školu Špičák.

Děti a studenti se seznámili také s významnými fakty o naší armádě, jejími úkoly v době míru, pomocí při stavech nebezpečí či při přírodních katastrofách a s její funkcí při obraně vlasti v době válečného konfliktu. Připomněli si význam a důležitost i dalších mezinárodních organizací jako je OSN a EU. „Moc si vážíme toho, že jste přijeli do naší školy a rozšířili dětem i studentům znalosti nad rámec učebních plánů, kde chybí branná výchova. Děti i učitele nadchla vojenská technika i činnost vojáků při jednotlivých ukázkách,“ řekla ředitelka Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy Hana Kubátová Ortová.

Jaký by měl být voják naší armády

S povoláním a posláním vojáka Armády ČR i uvedeného pluku seznámil děti kapitán Petr Šabaka, tiskový mluvčí a kaplan pluku. Povídal si s dětmi o tom, jaké vlastnosti by voják měl mít, jak probíhá jeho výcvik, vzdělávání a začlenění do Armády ČR. Ukázal dětem i vystavenou techniku včetně Tatry 815, speciálního vozidla pro radiační a chemický průzkum IVECO S LOV nebo vojenská sanitky LRD ZDRAV LDK 5. „Armáda je jako životní pojištění státu, nemusíme ho využít, ale vyplatí se ho mít,“ zdůraznil kaplan.

Detekce nebezpečných látek ze vzduchu

Novinkou pro děti byl hermeticky uzavíratelný protichemický oblek TRELLCHEM, který využívají chemici při cvičeních a filtrační ochranný oděv FOP 96, který si mohly děti vyzkoušet i s protichemickou maskou. Zároveň je vojáci seznámili s použitím různých druhů spektrofotometrů jako např. Ramanův spektrofotometr, který využívají k detekci radiace, bojových a v současné době i biologických látek. „Jsme rádi, že žáky zajímala naše práce a s nadšením si vyzkoušeli ochranný oblek i masky,“ sdělil dětem i učitelům nadporučík Martin Gratias.

Jak správně naložit zraněného do nosítek

To a jiné dovednosti si mohli vyzkoušet děti a studenti z obou škol v rámci ukázek z oblasti první pomoci. Seznámili se s druhy tlakových obvazů a izraelských turniketů i s jejich použitím při žilním i tepenném krvácení. Zkusili si resuscitaci zraněného a i jeho transport ve vakuové matraci. „Kdo první najde zraněného, začne ihned poskytovat první pomoc a organizuje případně činnost dalších přítomných osob, aby nevznikla panika a pacient se dostal včas do lékařské péče,“ řekl posluchačům četař Petr Jedlička.

Výtvarná soutěž

Do přípravného ročníku ZŠ Špičák dochází děti z různých koutů světa. Ty společně vytvořily velké dílo s názvem „Svět bez válek pro děti celého světa", kam namalovaly sebe i země, z nichž pochází. Každý za sebe ještě přidal holubičku, jako symbol míru.