Příručka pro učitele základních a středních škol

prirucka_pokos_titul.str_.jpg
  • 22.3.2023
  • Daniela Hölzelová

Ministerstvo obrany připravilo třetí aktualizovaný dotisk Příručky pro učitele základních a středních škol k výuce přípravy občanů k obraně státu na školách.

Tato publikace usnadní především pedagogům, kteří vedeou výuku přípravy občanů k obraně státu, orientovat se v otázkách obrany státu a poskytne jim výchozí informace pro jejich přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny. K získání doplňujících informací lze využít odkazy na zdroje, uvedené v závěru publikace. Každá kapitola příručky je doplněna o náměty k diskusi a kontrolní otázky. K dispozici je také ucelený soubor otázek ve formě testu, využitelný při práci s interaktivní tabulí nebo při písemném přezkušování znalostí. 

Odkaz na příručku: https://pokos.army.cz/sites/pokos.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prirucka_pokos_2023_04_0.pdf

prirucka_pokos_titul.str_.jpg