Prezentace vojáků z Bučovic na Základní škole Unesco v Uherském Hradišti začala státní hymnou

nik_0353.jpg
  • 21.11.2018
  • Ivan Gerhát

Prezentace vojáků 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti začala netradičně státní hymnou. Slavnostního zahájení se kromě zástupce sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Ivana Gerháta zúčastnil rovněž místostarosta obce Uherské Hradiště Jaroslav Zatloukal. 

nik_0353.jpg
nik_0362.jpg

Vojáci a příslušníci odboru komunikace Ministerstva obrany, který akci zorganizoval, měli pro žáky připravených několik pracovišť, na kterých jim vysvětlili poslání Armády České republiky a její úlohy v míru i v době krizových stavů. Žákům ukázali svou výstroj a vybavení a naučili je, jak poskytovat první pomoc případně co si zabalit do evakuačního zavazadla. Na školním dvoře si děti mohly prohlídnout vojenskou techniku.

nik_0369.jpg
nik_0388.jpg

Učitelé i žáci ocenili bezprostřední kontakt s vojáky Armády České republiky, možnost se je ptát na věci, které je zajímají a možnost si některé činnosti vyzkoušet v praxi.

nik_0391.jpg
nik_0392.jpg

V návaznosti na dnešní akci směřující k podpoře vzdělávacího procesu diskutoval Ivan Gerhát s pedagogy problematiku zařazení bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů a její vyučování na školách v rámci jednotlivých předmětů. Zástupci školy rovněž ocenili vědomostní a jiné soutěže, které Ministerstvo obany pro žáky, školy i veřejnost organizuje. S členy zastupitelstva Obecního úřadu Popovice poté Ivan Gerhát jednal o termínu provedení Soutěžního dne Integrovaného záchranného systému. Očekává se, že akce proběhne v květnu 2019.

Fotogalerie