Náměstek ústředního školního inspektora podporuje aktivity POKOS

Ondřej Andrys s ředitelem KVV
  • 10.2.2016
  • Ivan Gerhát

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys navštívil dne 3. února 2016 prezentaci Armády České republiky, organizovanou v rámci projektu POKOS na Základní škole Vojnovičova v Ústí nad Labem.

Ondřej Andrys s ředitelem KVV

Náměstka Andryse na akci přivítal Ivan Gerhát ze Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Po shlédnutí výstavy POKOS umístěné ve foyer školy, navštívil pan náměstek s doprovodem také všechna tři pracoviště, která na škole připravili příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany ve spolupráci s Odborem komunikace MO. Ivan Gerhát náměstkovi Andrysovi vysvětlil filozofii akce i cíle jednotlivých pracovišť. Kromě vítané interaktivity zaměstnání spojené s mnoha dotazy žáků a oceňováním jejich znalostí propagačními předměty s motivem Armády České republiky, hodnotil pan náměstek pozitivně skutečnost, že vojáci se v roli "učitelů" osvědčili, aniž by kdy absolvovali pedagogické vzdělání.

Součástí projektového dne byla rovněž neformální diskuse náměstka Andryse, zástupců Ministerstva obrany Ivana Gerháta a Michala Abraháma a ředitele Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem plukovníka Domoráka se zástupkyní ředitelky školy Jiřinu Housovou. V úvodu Ivan Gerhát představil nástroje, které Ministerstvo obrany k realizaci programu POKOS využívá a zdůraznil, že zpětná vazba ze škol je pro další směřování problamatiky nesmírně důležitá. V diskusi byly rovněž zmíněny možné dopady novelizace balíčků branných zákonů na současné aktivity Krajských vojenských velitelství, zkušenosti s prováděním školení učitelů základních škol a se snahou o zařazení problematiky POKOS do programů pedagogikých fakult, jakož i nezbytnost realizování aktivit POKOS na středních školách. Plukovník Domorák naznačil možnosti využití aktivních záloh při zvyšování povědomí občanů o svých povinnostech i morálních závazcích vůči státu. Náměstek Andrys hodnotil, že z pohledu didaktického je pro výsledky vzdělávacího procesu pořádání projektových dnů s aktivní účastí vojáků v uniformě velmi žádoucí a dodal, že takovéto zaměstnání vhdoně doplňuje frontální výuku.

img_0554_a.jpg

V závěru náměstek Andrys konstatoval, že je "úžasné, jakým způsobem Armáda České republiky pracuje i na věcech, které zdánlivě pro ni nejsou úplně primární – s ohledem na úkoly, které plní – ale jsou nesmírně důležité." Dodal, že je nesmírně cenné "ukázat mladým lidem - žákům základních škol - jakým způsobem funguje zabezpečení obrany naší země, kdo to je voják, s čím pracuje a jaké útvary armáda má, a zejména, jak můžou vojáci reálně pomáhat v nejrůznějších situacích, které můžou potkat každého z nás. Proto je potřeba armádě vyslovit poděkování.“

dsc_0095.jpg

Spolupráci Ministerstva obrany s Českou školní inspekcí v oblasti POKOS si pochvaluje rovněž Ivan Gerhát: "V situaci, kdy základní školy mají v souladu se schváleným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání povinnost vyučovat problematiku POKOS je pro nás podpora České státní inspekce, a konkrétně osobní podpora náměstka Andryse nesmírně důležitá. Dokážu si představit, že pana náměstka pozveme rovněž na některé z akreditovaných školení učitelů základních škol, které provádíme v rámci dlašího vzdělávání pedagogických pracovníků na jednotlivých krajských vojenských velitelstvích."

Foto: Emilie Zítková