Ministerstvo obrany podepsalo Memorandum o spolupráci se Sokolem

Ministerstvo obrany podepsalo memorandum o spolupráci se Sokolem
  • 26.1.2024
  • Daniela Hölzelová

Ministryně Jana Černochová za Ministerstvo obrany a starostka Hana Moučková za Českou obec sokolskou podepsaly v úterý 23. ledna Memorandum o vzájemné spolupráci. Obdobný dokument resort obrany už vloni stvrdil se spolkem Orel, Ligovou fotbalovou asociací a Českým svazem orientačních sportů.

Ministerstvo obrany si od spolupráce s vybranými spolky, nevládními organizacemi a sportovními svazy slibuje užší kontakt s vybranou částí společnosti, cílem je rovněž přispět k postupnému zvyšování tělesné zdatnosti a branně-sportovních dovedností české veřejnosti.

Sokol je od svého vzniku v roce 1862 nejvýznamnější českou tělocvičnou organizací. V současné době sdružuje ve více než tisícovce tělocvičných jednot na 160 tisíc členů, z nichž 48 procent je mladších 18 let. Pro resort obrany tak představuje partnera s obrovským potenciálem.

„Obrana naší země se netýká jen Ministerstva obrany a armády, ale celé společnosti. Usilujeme proto o maximální zapojení veřejnosti nejen do přípravy na obranu, ale i o lepší připravenost na krizové situace, a neustále se snažíme rozšiřovat paletu možností, kterou mohou občané, chtějí-li přispět ke zvyšování obranyschopnosti naší země, využít. Se Sokolem jsme se shodli, že existuje řada praktických oblastí a příležitostí pro naši spolupráci a memorandum je pro tuto spolupráci základem,“ sdělila po podpisu ministryně obrany Jana Černochová.

Podle Michala Buriana, vzdělavatele České obce sokolské, je memorandum symbolickým pokračováním spolupráce zahájené již v den vzniku Československa v roce 1918. „Právě sokolové tenkrát vytvořili první dobrovolnické jednotky, které zásadní měrou přispěly ke klidnému průběhu převratu a záhy odešly bojovat o hranice nového státu,“ připomněl.

Hana Moučková, starostka ČOS, soudí, že spolupráce v budoucnu přinese oběma stranám mnoho pozitivního. „Základním cílem Sokola bylo a je přinášet sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Pro budoucnost ČR je nesmírně důležité, že Sokol rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních.“ Pohyb jako běžná součást zdravého životního stylu ale není to jediné, na čem si tato organizace zakládá. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. „Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních, ale i kulturních aktivit,“ zdůrazňuje Moučková.

Obě strany se v dokumentu zavázaly, že budou podporovat rozvoj pohybových aktivit, výchovu obyvatel k vlastenectví, k úctě k duchovnímu dědictví národa a motivovat k rozvoji volních vlastností v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a dalších oblastech.

„Spolupracovat budeme například na tvorbě informačních a výukových materiálů určených k Přípravě občanů k obraně státu, přípravě na krizové situace vojenského i nevojenského charakteru a zvyšování psychické a fyzické odolnosti a kondice obyvatelstva,“ upřesnil vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie MO Jan Jireš s tím, že půjde nejčastěji o formu společných školních i mimoškolních akcí pro děti a mládež v rámci POKOS či aktivní informování členů Sokola o různých možnostech zapojení do přípravy k obraně státu.