Generál Pavel Kolář: V rámci ArmyTestu zaznamenáváme potěšující zlepšování výkonů

nik_0397.jpg
  • 11.11.2018
  • Ivan Gerhát

V areálu Základní školy Jánského v Praze 13 se v sobotu 10. listopadu 2018 uskutečnila další soutěž série Army  Testu. Jde o akci, při které si veřejnost bez rozdílu věku může otestovat svojí fyzickou připravenost prostřednictvím testů, které každoročně podstupují profesionální vojáci. Závod probíhal pod záštitou ředitele Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany brigádního generála Pavla Koláře.

nik_0399.jpg

"Hlavní myšlenkou akce je motivovat děti i dospělé, třeba i společně, ke sportu a pohybu", popsal motto všech soutěží Army Test jejich organizátor Ludvík Cimburek z Asociace pro podporu aktivní zálohy. Zároveň vyslovil obdiv všem, kteří si v sobotu přišli navzájem poměřit fyzickou kondici.

nik_0377.jpg
nik_0346.jpg

Sporotvní den vyvrcholil soutěží těch nejlepších dospělých pod názvem Best Of! Do ní se kvalifikovali jen ti sportovci a sportovkyně, kteří ve všech soutěžních disciplínách dosáhli hodnocení "za jedna". Ceny a diplomy nejlepším třem závodnicím a pěti závodníkům předal brigádní generál Pavel Kolář. Ten v krátkém zhodnocení soutěže poděkoval všem účastníkům. Zároveň ocenil fakt, že soutěžící dosahují v porovnání s předchozími ročníky akce čím dál lepší výkony. Účastníci Army Testu měli možnost se na nádvoří školy seznámit s unikátním vojenským bojovým vozidlem Perun, určeným právě pro speciální síly.

nik_0388.jpg
nik_0397.jpg

Udržování a zvyšování fyzické připravenosti je důležité nejenom z pohledu zdravého způsobu života, je využitelné rovněž v případných mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského i vojenského charakteru. Ministerstvo obrany podobné aktivity podporuje prostřednictvím dotačních programů. V rámci sobotní akce proto proběhla neformální schůzka manažera projektu Příprava občanů k obraně státu Ivana Gerháta ze sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany s Ludvíkem Cimburkem, na které byly diskutovány možnosti další spolupráce obou subjektů.

nik_0342.jpg
nik_0358.jpg

Fotogalerie