Branné závody Battlefield a Legie v Larischově vile

Branný závod
  • 29.4.2024
  • Simona Mužátko
  • kpt. Kembická

Branné závody Battlefield a Legie organizuje Československá obec legionářská. Tyto soutěže pravidelně podporují vojáci z Krajského vojenského velitelství Pardubice. Letošní kvalifikační kola proběhly na Zámečku Pardubičky – Larischova vila ve dnech 23.- 25. dubna 2024 . Žáci a studenti závodili v šestičlenných družstvech, kde změřili své síly, jak ve vědomostních, tak fyzických dovednostech. Testy zahrnovaly znalosti z historie 1. a 2. světové války. Dále děti čekaly různé překážky formou orientace v terénu či práce s lanem a nezapomnělo se ani na střelbu ze vzduchovky. Pro děti to byla příležitost zasoutěžit si se svými vrstevníky a současně se setkat s profesionálními vojáky.

Dvě nejlepší družstva z každého dne postupují do celostátního finále. 

Na realizaci jednotlivých kol se také ve velkém podílí Lanové centrum PROUD a kluby vojenské historie.

 

Co je to Battlefield? 

Battlefield je určen pro žáky základních škol a víceletých gymnázií do 15 let věku. Závod je připomínkou hrdinů, kteří v období druhé světové války aktivně působili v zahraničním i domácím odboji a zasloužili se o osvobození okupované vlasti.

Co je to Legie?

Legie je týmový branný závod určený pro střední školy. Soutěžní disciplíny jsou inspirovány výcvikem legií v rozličných částech světa pro různé typy bojišť.