Úvodní stránka > Aktuality > Výherci březnové soutěže

Výherci březnové soutěže

V sobotu 31. března bylo ukončeno 22. kolo soutěže k problematice příprava občanů k obraně státu. Celkem jsme obdrželi 115 odpovědí, 67 bylo správných.

Ze správných odpovědí zástupci Ministerstva obrany vylosovali tyto tři výherce: 

Kateřina ZÁSTĚROVÁ, 15 let, ZŠ a MŠ Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, 588 45, Dolní Cerekev.

Klára MACHŮ, 17 let, Stojanovo gymnázium, Velehrad 1,  687 06, Velehrad.

Eliška ŠOLCOVÁ, 14 let, ZŠ Čachovice a MŠ Struhy, Komenského 96, 294 43, Čachovice.

Výhercům blahopřejeme, věcné ceny budou zaslány poštou na adresu školy. Ostatním děkujeme za jejich účast.

 

Správné odpovědi soutěže za měsíc BŘEZEN:

1. Který významný český válečný veterán, pilot RAF, oslavil 25. února významné životní jubileum a jak se jmenuje letadlo, na kterém tento válečný pilot bojoval ?
  • Emil Boček, Spitfire
2. Jaké hlavní úkoly plní Vojenská kancelář prezidenta republiky?
  • plní úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a rovněž s řízením Hradní stáže
3. Kolik stálých pracovních výborů má Bezpečnostní rada státu a který z nich se zabývá plánováním a zajišťováním obrany ČR?
  • 6, Výbor pro obranné plánování

    Nahoru