Úvodní stránka > Aktuality > Univerzita obrany prezentovala POKOS pro středoškoláky v Kutné Hoře

Univerzita obrany prezentovala POKOS pro středoškoláky v Kutné Hoře

V rámci vzdělávacího programu POKOS se včera studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Kutné Hoře od příslušníků Univerzity obrany mimo jiné dozvěděli, jak se zachovat při úniku nebezpečných kapalných a plynných látek, které mohou ohrozit či poškodit zdraví lidí. Žáci třetího ročníku si po teoretické instruktáži vyzkoušeli nasazování ochranných masek a oblékání filtračních ochranných převleků a pláštěnek.

„Amoniak neboli čpavek je bezbarvý plyn. Má typicky štiplavý zápach, je velmi dráždivý, způsobuje slzení a poleptání dýchacích cest,“ objasnil žákům elektrotechnické průmyslovky rotný Jan Kiszka, student oboru vojenská chemie. Vedle nebezpečných průmyslových látek se středoškoláci seznámili i s bojovými otravnými látkami a ochranou proti nim.

V teoretické části studenti pozorně naslouchali výkladu podplukovníka Jaroslava Staňka z katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu UO, který je seznámil se systémem zajišťování bezpečnosti naší země, se základními úkoly a strukturou Armády České republiky i povinnostmi každého občana při obraně vlasti. Vojenský pedagog kladl studentům také všetečné otázky a nutil je, se zamyslet nad problematikou bezpečnosti a obrany státu. Všichni žáci, kteří správně odpověděli, byli odměněni drobnými předměty.

Na dalším praktickém stanovišti, které vedli studenti Fakulty vojenského zdravotnictví UO z Hradce Králové, si žáci osvojili zásady poskytování první pomoci včetně masáže srdce a současně se naučili, jak zastavit tepenné krvácení u zraněného člověka. Student vojenského všeobecného lékařství rotný David Palenčar a budoucí zdravotnická záchranářka desátnice Kateřina Czepczorová názorně předváděli správný postup při zastavení tepenného krvácení za použití škrtidla a obvazů a poté se kutnohorští průmyslováci vše prakticky učili. Na stanovišti zdravotní přípravy tak středoškoláci měli možnost si přímo na vlastní kůži vyzkoušet, jak správně postupovat, když například přijedou k dopravní nehodě.

V rámci bloku praktických ukázek se studenti elektrotechnické průmyslovky rovněž seznámili s vybranou radiovou technikou české armády. Proniknout do tajů moderních komunikačních a informačních technologií ve vojenském i civilním prostředí mohli studenti s podplukovníkem Václavem Plátěnkou z katedry komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií UO. Ten představil i možnosti moderních speciálních prostředků k průzkumu kmitočtového spektra a analýzy radiových signálů. „Užili jsme si to. Byl to zážitek, který stál zato!“ prohlásil student střední průmyslové školy Jakub Sysel. 

Na armádní prezentaci mělo více jak sto žáků VOŠ a SPŠ v Kutné Hoře také příležitost se mnohé dozvědět o možnostech vysokoškolského studia na fakultách Univerzity obrany a profesi důstojníka Armády České republiky.

 

Autor: Pavel Pazdera, Univerzita obrany

Nahoru