Home page > Aktuality > Školení učitelů Středočeského kraje proběhlo symbolicky na Den válečných veteránů

Školení učitelů Středočeského kraje proběhlo symbolicky na Den válečných veteránů

Školení v budově Krajského vojenského velitelství (KVV) Praha - Středočeský kraj vedla kapitánka Šárka Korcová. Účast byla solidní, akce se zúčastnilo 17 učitelek a učitelů. Zahájení školení provedl ředitel KVV podplukovník Roman Tkačík, který všem pedagogům poděkoval za účast a zájem o problematiku POKOS a zmínil její jistou souvislost s Dnem válečných veteránů, který na den školení symbolicky připadl.

Samotné školení bylo rozděleno do několika částí. V první částí byli učitelé seznámeni s místem a úkoly KVV Praha ve struktuře Armády České republiky. V dalších částech byly postupně představeny východiska provádění školení POKOS a nástroje, kterými Ministerstvo obrany při implementaci vládní koncepce Přípravy občanů k obraně státu disponuje.

Stěžejními však byly prezentace o ozbrojených silách České republiky, o krizových stavech civilního i vojenského charakteru, o vojenské činné službě, povinných i aktivních zálohách, jakož i o branné povinnosti a mobilizaci. K úspěchu školení přispěla i intenzivní diskuse. Učitelé si kromě dokladu o absolvování certifikovaného školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků odvezli také sadu propagačních materiálů. Kvalitu zaměstnání ocenili nejenom poděkováním lektorce, ale také potleskem.

Fotogalerie

Nahoru