Home page > Aktuality > Školení učitelů pokračovala na Vysočině i v Praze

Školení učitelů pokračovala na Vysočině i v Praze

Ve dnech 14. a 15. října 2015 pokračoval seriál školení učitelů základních škol na Krajských vojenských velitelstvích Hlavního města Praha a v Jihlavě.

Účast v Praze byla nižší, tentokráte se na rozdíl od dobře obsazeného prvního termínu přihlásili pouze dva učitelé. Tato skutečnost však neměla vliv na kvalitu zaměstnání, právě naopak. Certifikovaná lektorka majorka Zuzana Brožová dokázala vytvořit neformální a přátelskou atmosféru, v které se snadněji diskutovalo. Učitelé obdrželi osvědčení o absolvování školení a my se zamyslíme nad tím, jak pro jarní termín zajistit vyšší účast. 

 

 

 

 

Na Krajském vojenském velitelství Jihlava byla situace jiná - přihlásilo se celkem čtrnáct pedagogů. Prvotní vzájemný ostych se rozptýlil přátelským přivítáním ředitele plukovníka Jana Ňachaje a nenásilným uvedením všech zúčastněných do probírané tématiky. Lektoři podplukovník Vladimír Losenický a major Radek Tesař provedli výklad vybraných témat jako je Bezpečnostní prostředí, Zapojení České republiky do mezinárodních organizací, Krizové stavy, Bezpečnostní systém naší republiky, Armáda České republiky, Humanitární mise a vojenské operace v zahraničí, Vojenská činná služba, Záloha ozbrojených sil a Povinnosti občanů při obraně státu. Zájem o probíraná témata byl opravdu velký, diskuse pokračovala i o přestávce.

Učitele zaujalo také vystoupení Ivana Gerháta z Ministerstva obrany, který prezentoval problematiku POKOS v širším kontextu a oživil jí zkušenostmi z práce ostatních krajských vojenských velitelství.

V závěru školení poděkoval ředitel Krajského vojenského velitelství všem účastníkům školení za zájem o vojenskou tematiku a předal jim osvědčení Ministerstva obrany o absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol.

Fotogalerie

Nahoru