Home page > Aktuality > Výherci březnové soutěže

Výherci březnové soutěže

V pátek 31. března byla ukončena vědomostní soutěž k problematice příprava občanů k obraně státu. Celkem jsme obdrželi 249 odpovědí, 212 bylo správných.

Ze správných odpovědí zástupci Ministerstva obrany ČR vylosovali tyto výherce: 

  • Antonie Veselá, 14 let, ZŠ UNESCO, Komenského nám. 350, Uherské Hradiště, 686 62.
  • Josef Hříbek, 12 let, Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, Vnorovy, 696 61.
  • Filip Janáč, 7 let, Základní škola Horní Lideč, Horní Lideč 200, 756 12.
  • Brigita Luňáčková, 8 let, ZŠ Čechtice, Na Lázni 335, Čechtice, 257 65.

Výhercům blahopřejeme, věcné ceny budou zaslány poštou na vámi uvedené adresy. Ostatním děkujeme za vaši účast.

Správné odpovědi Březnové vědomostní soutěže: 

1. V březnu vstoupila Česká republika do významné mezinárodní organizace. Uveď, o jakou mezinárodní organizaci se jedná, přesné datum vstupu ČR do této organizace a kolik má tato organizace v současnosti členů.

  • Severoatlantická aliance NATO
  • 12.3.1999
  • 30 členů

2. Co je to aktivní záloha?

  • V aktivní záloze jsou vojáci nebo občané, kteří se rozhodli dobrovolně převzít výkon branné povinnosti. Tito občané se k obraně vlasti připravují v průběhu kratších vojenských cvičení, dále však vykonávají svá civilní povolání.

3. Co je to pravidlo „5T“? (Nápověda: jedná se o první pomoc při šoku).

  • Ticho, teplo, tišení bolesti, transport, tekutiny

Nahoru