Home page > Aktuality > Školení POKOS pro pedagogy jsou přínosná také pro Ministerstvo obrany

Školení POKOS pro pedagogy jsou přínosná také pro Ministerstvo obrany

V minulém týdnu byl na půdě Krajského velitelství Hradec Králové zakončen letošní cyklus školení pedagogů základních a středních škol k provádění výuky v oblasti přípravy občanů k obraně státu. Dvacítka učitelek a učitelů tvořila velmi aktivní skupinu, která se předneseným informacím snažila maximálně porozumět a „bombardovala“ přednášejícího neustálými dotazy.

„Za otázky a náměty na zlepšení se neomlouvejte. Naopak, jsme za ně vděční,“ uklidňoval učitele manažer POKOS Ivan Gerhát ze sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. „Kromě toho, že osvětlí problém všem přítomným, pomůžou nám také při přípravě dalších školení tohoto typu tak, aby byla pro všechny účastníky srozumitelná. Některé myšlenky navíc využijeme v delším časovém horizontu při naplňování cílů vládou schválené koncepce na roky 2019-2024.“

Pedagogové se na školení zamýšleli nad tím, jak mají problematiku učit ve svých předmětech tak, aby to pro žáky bylo atraktivní a něco si z hodin odnášeli. Ne ve všech předmětech a u všech témat se totiž dá uplatnit zážitková forma výuky. Bouřlivá diskuse se dotýkala role Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při přímé i nepřímé podpoře vzdělávání. Učitelé zdůrazňovali, že pro výuku problematiky obrany státu nemají nejenom dostatek zkušeností a informací, ale ani doporučení, jak tuto výuku provádět a nakonec ani dostatečné množství pomůcek, které při ní lze využívat. Příručka pro učitele základních a středních škol, kterou připravilo Ministerstvo obrany, je sice dobrým teoretickým podkladem pro přípravu hodiny, ale učebnice, pracovní listy a další pomůcky nemůže nahradit.

Pedagogům nakonec vůbec nevadilo, že se vinou uvedené diskuse školení mírně protáhlo. Chtěli mít ve věci jasno a chtěli, aby mělo jasno také Ministerstvo obrany. Ivan Gerhát všem účastníkům akreditovaného školení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků poděkoval za účast, popřál jim hodně úspěchů v pedagogické praxi a pozval je na další školení. Čtyřem nejaktivnějším učitelům předal drobné upomínkové předměty za jejich zapojení do diskuse. 

Fotogalerie

Nahoru