Home page > Aktuality > Pedagogům ze Zlínska, Vysočiny a Jihomoravského kraje chybí učebnice pro výuku branných témat na školách

Pedagogům ze Zlínska, Vysočiny a Jihomoravského kraje chybí učebnice pro výuku branných témat na školách

V uplynulých deseti dnech zorganizovala krajská vojenská velitelství ve Zlíně, Brně a Jihlavě semináře dalšího vzdělávání peadgogických pracovníků. Mírně podprůměrnou účast vynahradilo nadšení pro věc a aktivita učitelů v diskusích.

Ty se nejvíce zaměřily na nedostatek učebnic a dalších metodických materiálů k výuce na školách v jednotlivých předmětech, zavedení samostatného předmětu k výuce bezpečnostních témat, oslabování pocitu vlastenectví u mladé generace a provádění prezentací Armády České republiky na školách.  Z diskusních přípsěvků také vyplynulo, že ne všichni pedagogové jsou na výuku bezpečnostních témat připraveni.

Zkušení lektoři jednotlivých krajských vojenských velitelství v průběhu celodenního zaměstnání učitelům vysvětlili celou řadu témat, která jsou uvedena v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělávání a školy by je měly vyučovat. Pedagogové byli rovněž seznámeni s webovými stránkami www.pokos.army.cz a s účty Ministerstva obrany k této problematice na sociálních sítích.

Fotogalerie

Nahoru