Úvodní stránka > Vyhrajte prezentaci Armády České republiky na Vaší škole v soutěži Sdílej pracovní list POKOS

Vyhrajte prezentaci Armády České republiky na Vaší škole v soutěži Sdílej pracovní list POKOS

Soutěž pro učitele základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií

Termín: 1. - 31. března 2017

 

Pravidla soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit učitelé základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií. Soutěžící mohou do soutěže zaslat pracovní listy, využívané při výuce problematiky přípravy občanů k obraně státu (POKOS) nebo pracovní listy vytvořené pouze pro účely této soutěže. Podmínkou zařazení pracovního listu do soutěže je souhlas s jeho publikací na webových stránkách www.pokos.army.cz a na účtech Ministerstva obrany na sociálních sítích Twitter a Facebook za účelem sdílení, při respektování autorství.

Pracovní listy musí splňovat níže uvedené parametry. K jejich tvorbě lze využít jakýkoli relevantní podklad, doporučuje se využití Příručky pro učitele základních škol, dostupné na www.pokos.army.cz. Pracovní listy mohou být zaměřené na témata popsaná v jednotlivých kapitolách příručky, nebo mohou pokrýt celou problematiku POKOS.

Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 5 pracovních listů.

 

Parametry pracovního listu:

  • Určení: pro žáky 2. stupně ZŠ a prvního stupně víceletých gymnázií

  • Učivo: problematika přípravy občanů k obraně státu

  • Formát: libovolný (dokument, tabulka, prezentace, apod.) s možností snadného tisku

  • Velikost: A4

  • Rozsah: max. 2 strany A4

  • Počet úloh: min. 4, max. 6

 

Ceny:

Ze všech doručených produktů bude komisí Ministerstva obrany vybráno pět nejlepších pracovních listů. Školy, na kterých autoři vítězných prací vyučují, budou zařazeny do plánu prezentací Armády ČR na školách v roce 2018. V průběhu této akce bude autorům oceněných pracovních listů rovněž předán soubor propagačních předmětů a tiskovin, využitelných při výuce či mimoškolních aktivitách. Termín provedení prezentace bude stanoven Ministerstvem obrany po dohodě se školou.

 

Soutěžní práce zasílejte mailem na adresu pokos@army.cz. Ve zprávě uveďte své jméno a příjmení a adresu školy, na které působíte a souhlas s publikací zaslaných produktů na webových stránkách www.pokos.army.cz a na účtech Ministerstva obrany na sociálních sítích Twitter a Facebook za účelem sdílení.

Nahoru