Úvodní stránka > Koncepční dokumenty

Koncepční dokumenty

V koncepčních dokumentech jsou vymezeny hlavní úkoly ozbrojených sil a dalších institucí státní správy, samosprávy a právnických a fyzických osob při zajišťování obrany státu.

Základním dokumentem bezpečnostní politiky České republiky je Bezpečnostní strategie České republiky, na kterou navazují dílčí strategie a koncepce.

Obranná strategie České republiky přestavuje záměr České republiky k zajištění obrany státu v tomto desetiletí.

Nahoru