Úvodní stránka > Dotační program POKOS

Dotační program POKOS

Ministerstvo obrany připravilo dotační program s názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Jeho cílem je podpořit veřejnou informovanost o povinnostech občanů k obraně státu. Program se realizuje prostřednictvím projektů, které slouží ke sdílení informací, besed, přednášek, seminářů, praktických cvičení, výstav, tematických a projektových dnů, výtvarných, herních a soutěžních aktivit a provádění ukázek na téma zajišťování obrany státu pro veřejnost.

O dotaci můžou žádat nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti nebo právnické osoby zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb) na předepsaném formuláři.

Více informací naleznete na http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

Nahoru