Úvodní stránka > Aktuality > Zapojte se do prázdninové soutěže k vojenské historii České republiky

Zapojte se do prázdninové soutěže k vojenské historii České republiky

Ministerstvo obrany dnes vyhlašuje soutěž o věcné ceny Prázdniny s vojenskou historií. Nad soutěží převzal záštitu náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Soutěž je určena všem, kdo rádi cestují, navštěvují místa spjatá s naší historií a rádi amatérsky fotografují nebo natáčí videa. Soutěž se řídí následujícími pravidly:

Soutěž je zahájena dnem 19. června 2018.

Úkolem soutěžících je vyfotit (natočit) sebe, svou rodinu nebo své přátele u libovolného objektu, který je spojen s nějakou historickou událostí vojenského charakteru (např. místo bojů, památník, budova, muzeum, pietní místo - pokud je to vhodné, apod.) tak, aby součástí fotografie nebo videa bylo logo Příprava občanů k obraně státu (POKOS).

Objekt musí být z fotografie nebo videa identifikovatelný. Logo POKOS může být vytištěné, nebo jej lze do záběru ukázat na mobilu, tabletu nebo podobných zařízeních. Logo může být rovněž součástí vybavení nebo oblečení soutěžících (jako nášivka nebo nálepka). Touto výhodou budou disponovat zejména soutěžící, kteří upomínkové předměty s logem POKOS získali v rámci předchozích soutěží.

Součástí příspěvku s fotografií či videem musí být krátký text, ve kterém je uvedeno v jaké obci se objekt nachází, případně jeho přesnější poloha a jeho stručný popis, lze přidat i důvody, proč si soutěžící tento objekt zvolil. Fotografie musí být ve formátu jpg, jpeg, png, gif, raw, tiff nebo bmp, její velikost není omezena. Video je přípustné ve formátu mpeg, wmv, avi nebo mp4 a nesmí být větší než 50 MB. Datové objemnější příspěvky je vzhledem k omezení poštovní schránky nutné zaslat přes internetovou úschovnu.

Příspěvky do soutěže zasílejte výhradně prostřednictvím emailové adresy pokos@army.cz, a to nejpozději do 16. září 2018. Do předmětu uveďte heslo Prázdniny s vojenskou historií. Jeden soutěžící může do soutěže zaslat maximálně pět příspěvků. Příspěvky nezletilých účastníků soutěže musí být zaslány prostřednictvím zákonného zástupce.

Soutěžící zasláním příspěvku do soutěže souhlasí s tím, že jím zaslaný materiál (fotografie i text) mohou být zveřejněny na webu Ministerstva obrany a na jeho účtech v sociálních sítích Twitter a Facebook.

Ze zaslaných příspěvků bude vylosováno pět výherců, navíc bude komisí organizátora soutěže vybráno pět nejoriginálnějších a nejnápaditějších příspěvků. Všem výhercům bude do 30. září 2018 zaslán balíček s věcnými cenami a upomínkovými předměty na jimi uvedenou adresu.

Nahoru