Home page > Aktuality > Výherci lednové soutěže

Výherci lednové soutěže

V pondělí 3. února bylo ukončeno 37. kolo soutěže k problematice příprava občanů k obraně státu. Celkem jsme obdrželi 62 odpovědí, 51 bylo správných.

Ze správných odpovědí zástupci Ministerstva obrany ČR vylosovali tyto tři výherce: 

Nella Machalová, 11 let, ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště, 686 01.

Patrik Kostelanský, 14 let, ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 738 01.      

Jana Kratochvílová, 12 let, ZŠ a MŠ Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, 588 45.

Výhercům blahopřejeme, věcné ceny budou zaslány poštou na vámi uvedené adresy. Ostatním děkujeme za jejich účast.

 

Správné odpovědi soutěže za měsíc LEDEN:

1. Jaké úkoly plní Vojenská policie a na jaké tři odborné složky se člení?
  • Plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu s nímž hospodaří Ministerstvo obrany ČR. Podílí se také na plnění úkolů ve prospěch IZS.
  • Člení se na kriminální službu, dopravní a pořádkovou službu a ochrannou službu.
2. Popiš vlastními slovy článek 5 Severoatlantické smlouvy.
  • Pokud jeden z členských státu NATO bude napaden, ostatní členské státy pojedou napadené zemi na pomoc.

3. Jak se přesně jmenuje nejvyšší právní předpis státu, který mimo jiné upravuje vyhlašování válečného stavu?
  • Ústavní zákon č. 1/19993 Sb., Ústava České republiky

Nahoru