Úvodní stránka > Aktuality > V kraji Vysočina a v Královéhradeckém kraji je o školení učitelů menší zájem

V kraji Vysočina a v Královéhradeckém kraji je o školení učitelů menší zájem

V první polovině května proběhla školení učitelů k problematice POKOS v Královéhradeckém kraji a Kraji Vysočina. Obě akce se vyznačovaly nižší účastí učitelů.

Zájem učitelů o školení na Krajském vojenském velitelství Hradec Králové nebyl velký. Celkem se akreditovaného školení k problematice POKOS zúčastnilo pouze 5 učitelek, navíc všechny byly z jedné školy. Nízká účast byla vynahrazena aktivním zájmem o problematiku, otevřenou diskusí a přátelským přístupem.

Na Krajském vojenském velitelství Jihlava se dne 11. května 2017 školení zúčastnilo 10 pedagogů, přičemž z toho jeden pan učitel, srdcař a nadšenec, absolvoval toto školení již potřetí. Za účasti ředitele Krajského vojenského velitelství Jihlava plukovníka Ňachaje a manažera projektu POKOS Ivana Gerháta z Ministerstva obrany problematiku prezentovali lektoři major Radek Tesař a kapitán Radomír Kinc.

Přes nižší účast lze hodnotit, že zájem o probíraná témata byl velký, diskuse byla otevřená a konstruktivní. Za zmínku stojí rovněž příjemné prostředí a domácí občerstvení, připravené příslušnicemi Krajského vojenského velitelství Jihlava pod vedením Libuše Pavlíčkové. Účastníci školení měli také možnost zhlédnout výstavu k problematice POKOS. Po školení vystoupil a na dotazy ze svého oboru působnosti odpovídal kapitán Jaroslav Bárta z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. V závěru školení plukovník Ňachaj všem poděkoval za zájem o vojenskou tématiku a předal učitelům osvědčení o absolvování akreditovaného školení. Celkově lze konstatovat, že zúčastnění byli s průběhem a obsahem školení velmi spokojeni, což potvrdili v evaluačních dotaznících, ústním poděkováním i potleskem. Další školení proběhne v říjnu 2017.

Nad nízkou účastí se budeme muset v kolektivu lektorů a pracovníků odpovědných za problematiku POKOS společně zamyslet, nechat se inspirovat příklady dobré praxe z jiných regionů a najít adekvátní řešení.

Nahoru