Úvodní stránka > Aktuality > Učitelé v Moravskoslezském kraji mají o POKOS zájem

Učitelé v Moravskoslezském kraji mají o POKOS zájem

V rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo ve dnech 16. a 18.5.2017 na Krajském vojenském velitelství v Ostravě akreditované školení učitelů základních a středních škol k problematice POKOS. Během dvou dnů lektoři Krajského vojenského velitelství Ostrava vyškolili téměř 150 učitelů.

Informace o Ozbrojených silách ČR, krizových situacích, poznatky ze zahraničních operací, ale také možnost zapojení moravskoslezských škol do branných soutěží, jako je Battlefield, Legie nebo Wolfram, s tím vším se měli možnost seznámit přítomní učitelé. 

,,Smyslem programu POKOS není pouze Vám učitelům předávat teoretické znalosti o armádě, ale také možnost praktického zapojení škol do branných soutěží pravidelně pořádaných v Moravskoslezském kraji. Věřím, že POKOS přispěje k přípravě mládeže na řešení krizových situací, k rozvoji brannosti a vlastenectví a ke zlepšení fyzických dovedností. V našem chápání je tento projekt žádoucí k formulování hodnotového systému mladých lidí“, řekl v úvodu ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.

 

Na závěr školení učitelé ocenili profesionální přístup armádních školitelů a především možnost spolupráce s vojáky při edukačním procesu žáků a studentů.

Další školení proběhnou u ostravského velitelství ve dnech 14. června a 8. listopadu 2017.

Text a foto: Praporčík Martin Ogořalek, KVV Ostrava

Nahoru