Home page > Aktuality > Stěžejním segmentem dobré přípravy je odborně vyškolený pedagog

Stěžejním segmentem dobré přípravy je odborně vyškolený pedagog

Nosným pilířem přípravy občanů k obraně státu jsou učitelé základních a středních škol, kteří danou problematiku aplikují do vyučovacího procesu. Ostravské krajské vojenské velitelství jako koordinátor plnění vládní koncepce POKOS v Moravskoslezském kraji provádí nejenom akreditovaná školení pedagogických pracovníků, ale poskytuje i následnou metodickou pomoc.

Dne 4. března 2020 proběhlo na Krajském vojenském velitelství Ostrava první letošní odborné školení, kterého se zúčastnilo 43 učitelů moravskoslezských škol. Úvodní část patřila legislativnímu rámci problematiky a nástrojům na podporu vzdělávání. Poté již následovala stěžejní témata POKOS, která jsou součástí vyučovacího procesu. Mezi ně patří zejména krizové stavy, bezpečnostní systém ČR, poslání a úkoly Armády ČR, role občana při obraně státu, zapojení ČR do mezinárodních organizací, záloha ozbrojených sil, zahraniční operace, ale i branná povinnost.

,,Stěžejní témata jsou zakotvena v rámcových vzdělávacích programech, ze kterých základní a střední školy následně tvoří své školní vzdělávací programy. Cílem ostravského velitelství je proškolit pedagogický sbor ze všech základních a středních škol na teritoriu Moravskoslezského kraje,“ řekl účastníkům školení ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

Po teoretické části měli učitelé možnost získat informace z oblasti poskytování první pomoci. Témata byla různorodá: jak správně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace, jak to má vypadat u školy po příjezdu záchranné služby, reakce a první pomoc u mdloby, epileptickém záchvatu, otřesu mozku, krvácení, zlomenině nebo bodnutí vosou přednesli a prakticky předvedli zkušení záchranáři z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy. Pedagogové dobrovolně působili v nezvyklé roli figurantů.

Kromě školení pedagogů provádí zástupci KVV Ostrava také prezentace a návštěvy ve školách, kde poskytují metodickou pomoc, besedují s žáky o Armádě České republiky, krizových situacích a zahraničních misích. V únoru navštívili základní školy A. Hrdličky v Ostravě Porubě, Dr. E. Beneše v Bohumíně a v Českém Těšíně.

Ostravské velitelství rovněž připravuje mezi žáky i učiteli oblíbenou branně vědomostní soutěž WOLFRAM, která proběhne během měsíců května a června v devíti městech Moravskoslezského kraje.

Text: kpt. Martin Ogořalek

Foto: KVV Ostrava

Nahoru