Home page > Aktuality > Spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání nese první ovoce

Spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání nese první ovoce

Poprvé v letošním roce proběhlo dne 12.11.2015 školení učitelů v prostorách některého z krajských středisek Národního institutu pro další vzdělávání, konkrétně ve Zlíně.

Školení, které vedla praporčice Petra Drbalová z Krajského vojenského velitelství Zlín,
se zúčastnilo 12 učitelů základních škol z celého kraje.
Učitelé byli seznámeni se systémem přípravy občanů k obraně státu a s nástroji, které k tomu Ministerstvo obrany využívá. Ivan Gerhát ze Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany všem vysvětlil možnosti zapojení škol do prezentačních akcí Armády České republiky na školách a možnosti čerpání dotací. Zmíněny byly rovněž pomůcky, které lze při výuce využívat, jako je příručka POKOS pro učitele základních škol, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Všem účastníkům byly rovněž představeny webové stránky a účty Ministerstva obrany na sociálních sítích Twitter a Facebook k problematice POKOS.

Před vydáním osvědčení o absolvování školení proběhla diskuse, která byla zaměřena na nosná témata problematiky POKOS, jako je poslání Armády České republiky a její místo v bezpečnostním systému státu nebo zapojení České republiky do mezinárodních organizací a jeho význam pro naší bezpečnost. Učitelé se rovněž zajímali o detaily vztahující se k vojenské činné službě, úkolům, výstroji a výzbroji vojáků a aktivním a povinným zálohám.

Fotogalerie

Nahoru