Úvodní stránka > Aktuality > Spolek Patriot připravuje na krizové situace i mládež

Spolek Patriot připravuje na krizové situace i mládež

Spolek Patriot je partou nadšenců a mnohdy také příslušníků aktivních záloh ozbrojených sil, kterým není cizí pomoc druhým v nouzi. Proto uzavřeli s Krajským úřadem Pardubického kraje smlouvu o poskytování nouzového ubytování pro civilní obyvatelstvo kraje v případě krizové situace. Dvakrát ročně tak cvičí výstavbu soběstačného a plně funkčního stanového tábora v lesním terénu.

Po dobu prodlouženého víkendu byl stojící tábor využit rovněž k pohybovým aktivitám a k přednáškové činnosti pro členy spolku a pro členy airsoftového kroužku při Domu dětí a mládeže Alfa v Pardubicích. V příjemném počasí tak členové kroužku mohli soutěžit v hodu hvězdicí, absolvovat praktickou ukázku první pomoci pod vedením instruktorky z Českého červeného kříže Chrudim, budovat obranné postavení jednotlivce či podílet se na přípravě vynikajícího vojenského guláše. Vyvrcholením akce byla airsoftová hra s názvem "Boj o most".

Praktická zaměstnání a hry byly doplněny nezbytnou dávkou teorie. O tu se svými přednáškami postarali major Jaroslav Vildmana z pardubického letiště a Ivan Gerhát, manažer projektu POKOS ze Sekce obranné politiky a strategie. Přítomni byli informováni o úkolech ozbrojených sil a Armády ČR, o jejich místě v bezpečnostním systému ČR a o jejich zapojení do řešení nevojenských krizových situací. Zpestřením byl test o státních symbolech připravený majorem Vildmanem. 

Po splnění všech úkolů došlo na odměnění nejlepších členů kroužku. Vítězové dostali taktické vesty, pořízené spolkem Patriot a drobné dárky, které přivezli hosté z Ministaerstva obrany a Armády ČR. Závěrem lze jen dodat, že dobře zorganizovaná akce se slušnou účastí přispěje k naplňování vládou schválené Koncepce POKOS.

 

Nahoru