Home page > Aktuality > Seriál školení učitelů ZŠ měl zastávky v Chomutově a Plzni

Seriál školení učitelů ZŠ měl zastávky v Chomutově a Plzni

Seriál školení učitelů základních škol v problematice příprava občanů k obraně státu (POKOS) se blíží do finiše. Tentokrát zavítal dne 4. listopadu 2015 do Chomutova a dne 5. listopadu 2015 do Plzně.

Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj je geograficky velmi rozlehlým regionem, proběhlo druhé letošní školení v tomto kraji ve městě Chomutov. V budově Magistrátu města se školení účastnila desítka učitelů základních škol, některých částí se zúčastnili rovněž úředníci magistrátu, věnující se problematice školství a krizového řízení. Prezentace měli dobře připravené podplukovník Jan Schwarzbach, zástupce ředitele ústeckého Krajského vojenského velitelství a kapitán Jan Šverma. Přidanou hodnotou byla zajímavá diskuse, do které svými poznatky přispěl rovněž Ivan Gerhát ze Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany.

Školení v Plzni mělo vynikající kvalitu nejenom díky oběma lektorům - podplukovníkovi Slavomíru Tomčákovi a majoru Radomilu Denkovi, ale také zejména díky dobře připraveným učitelům. V diskusi se nejvíce probírala problematika účasti Armády ČR na odstraňování následků krizí v rámci Integrovaného záchranného systému. Velký prostor dostaly v diskusi rovněž Aktivní zálohy, branná povinnost a Letecká záchranná služba. Tak jako v Chomutově, i zde vysvětlil Ivan Gerhát učitelům některé aspekty problematiky ze strategického pohledu - zmínil vazbu rámcového vzdělávacího programu na programy škol a činnost České školní inspekce, informoval o možnostech dotačního programu Ministerstva obrany a o prezentačních akcích Ministerstva obrany ve spolupráci s vojenskými útvary na školách po celé ČR.

Všichni učitelé - účastníci školení v Chomutově i v Plzni - obdrželi sadu propagačních materiálů využitelných při výuce a osvědčení o absolvování školení, vydané náměstkem ministra obrany pro řízení SOPS MO Jakubem Landovským.

 

Fotogalerie

Nahoru