Úvodní stránka > Aktuality > Příprava budoucích pedagogů je pro výuku POKOS na školách nesmírně důležitá

Příprava budoucích pedagogů je pro výuku POKOS na školách nesmírně důležitá

Dne 28. června 2016 proběhlo na Generálním ředitelství Hasičského záchrannného sboru České republiky setkání se zástupci vysokých škol. Za Ministerstvo obrany se jednání zúčastnil Ivan Gerhát, manažer projektu POKOS ze Sekce obranné politiky a strategie a Rudolf Urban, prorektor pro marketing a vnější vztahy Univerzity obrany Brno.

Jednání mělo za cíl informovat zástupce vysokých škol o aktivitách Generálního ředitelství Hasičského záchrannného sboru České republiky a Ministerstvo obrany v oblasti ochrana člověka za mimořádných událostí resp. POKOS a sdílet zkušenosti z procesu přípravy nových pedagogů.

Významným hostem jednání byl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Prezentoval závěry z tematické zprávy, která je výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech (vzdělávání k bezpečnosti v dopravě, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochrana zdraví).

Ivan Gerhát informoval účastníky setkání o současném stavu implementace Koncepce POKOS, schválené vládou v lednu 2013 a o aktivitách a oblastech, na které se Ministerstvo obrany chce v příštím období zaměřit. Vedle zapojení středních škol do systému prezentací Armády ČR na školách a do programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zdůraznil rovněž důležitost přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách vysokých škol.

Přidanou hodnotou setání byla možnost odborné diskuse v rámci pracovního oběda, připraveného organizátorem, nebo o přestávkách.

 

Fotogalerie

Nahoru