Úvodní stránka > Aktuality > POKOS sklidil úspěch na školách v Havířově

POKOS sklidil úspěch na školách v Havířově

Základní škola Havířov-Podlesí přivítala ve středu 15. listopadu 2017 vojáky z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy. Ti ve spolupráci s odborem komunikace Ministerstva obrany připravili pro žáky druhého stupně v rámci vzdělávacího programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) zajímavé přednášky i praktické ukázky.

Žáci se v průběhu dopoledne zúčastnili přednášek na téma zdravověda, ochrana proti chemickému nebezpečí, zahraniční mise, zásady pro přežití a krizové situace. Byli velmi aktivní a zvídaví, každá jejich správná odpověď byla odměněna malým dárkem s logem POKOS nebo Armády ČR. V rámci zdravovědy se děti dozvěděly, jak pomoci blízkým při různých poraněních. Vyzkoušely si masáž srdce nebo umělé dýchání. V části chemické ochrany si procvičily, jak rychle a správně nasadit plynovou masku a ochranný oblek. Díky praktickým zkušenostem vojáků dostaly spoustu rad, jak se zorientovat v neznámém terénu, když se člověk například ztratí v lese. Poutavé vyprávění o zahraniční misi v Afghánistánu dětem přiblížilo, jak tam lidé žijí, jaké mají tradice, kulturu a náboženství a také jaké je postavení žen ve společnosti. Aby se každý voják ubránil hrozícímu nebezpečí, musí ovládat základní techniky boje zblízka tzv. MUSADO, to dětem na závěr předvedli příslušníci velitelské roty pluku poručíci Novák a Čech. Nadšené děti ocenily výkon vojáků obrovským potleskem. „Potěšilo nás, že ještě o přestávce zaznívaly ze tříd povely, kterými nás napodobovaly“, uvedl s úsměvem poručík Novák.         

Následující den zavítali vojáci ze stejného útvaru na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou do Havířova, kde program proběhl v podobném duchu.  „Vzhledem k tomu, že se tentokrát jednalo o starší studenty, více se diskutovalo o zapojení České republiky do mezinárodních organizací, o kolektivní obraně a nasazení našich vojáků v zahraničních misích“, shrnula poznatky z besedy Daniela Hölzelová z odboru komunikace MO.  

Autor: nrtm. Romana Peterková, 53. pPzEB

 

Nahoru