Úvodní stránka > Aktuality > Obrysy 1. ročníku Soutěžního dne IZS v Popovicích jsou narýsovány

Obrysy 1. ročníku Soutěžního dne IZS v Popovicích jsou narýsovány

Dne 27. února 2017 se na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlín sešel organizační výbor 1. ročníku Soutěžního dne IZS. Cílem schůzky bylo vyhodnocení nultého ročníku soutěže, pořádané v říjnu 2016 a stanovení základních parametrů letošního ročníku. Za Ministerstvo obrany se jednání zúčastnil manažer projektu POKOS Ivan Gerhát, Krajské vojenské velitelství Zlín reprezentovala praporčice Petra Čechová.

 

Poté, co bylo jednání zahájeno koordinátorem preventivně výchovné činnosti HZS poručíkem Adamem Fuksou, zhodnotil Ivan Gerhát nultý ročník soutěže z pohledu Ministerstva obrany a navrhl úpravu některých aspektů tak, aby akce zůstala atraktivní pro školy a zároveň aby byla přínosná z pohledu jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. "Za nejdůležitější považuji aktivní zapojení všech soutěžících a dodržení harmonogramu soutěžního dne," zdůraznil účastníkům jednání, kterého se zúčastnila rovněž starostka obce Popovice Jitka Nováková. 

Po projednání jednotlivých návrhů na změny v diskusi se organizační výbor dohodl na nové podobě soutěžního dne a prodiskutoval další postup při vyžadování záštity různých subjektů, při medializaci před, v průběhu i po soutěžním klání, při oslovení sponzorů a rozesílání pozvánek školám i věcně odpovědným organizacím. Další setkání proběhne dne 21. března 2017.

Fotogalerie

Nahoru