Úvodní stránka > Aktuality > Ministerstvo obrany je ve věci forem výuky POKOS otevřené spolupráci

Ministerstvo obrany je ve věci forem výuky POKOS otevřené spolupráci

Dne 5. června 2017 se zástupci Ministerstva obrany sešli s představitelkami Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva a Stálé konference asociací ve vzdělávání. Cílem jednání byla eliminace některých nežádoucích jevů, které z jejich pohledu doprovází výuku problematiky POKOS na školách. Jednání řídila hlavní inspektorka ochrany lidských práv Ministerstva obrany Lenka Marečková.

V úvodu neformálního setkání popsala předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva a členka poradního týmu ministryně školství Klára Laurenčíková jak mohou nesprávně vedené prezentace Armády České republiky na školách negativně ovlivňovat rozhodování a vývoj žáků. Uvedla, že žáci mohou mít z prezentací vojáků za přítomnosti zbraní a techniky strach, nebo naopak z nich díky jejich atraktivitě mohou být v nesprávném smyslu slova fascinováni.

Manažer projektu POKOS Ivan Gerhát ze sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany informoval zástupkyně obou subjektů o právním rámci, na základě kterého byla problematika POKOS zařazena do rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Konstatoval, že prezentace ve školách probíhají vždy na základě pozvání škol a ve většině případů rovněž se souhlasem rodičů s účastí jejich dětí na této akci. Konstatoval, že prezentace nenahrazují vzdělávací činnost, prováděnou kmenovými pedagogy školy, pouze ji vhodnou formou, zpravidla v podobě projektových dnů, doplňují. Informoval rovněž o spolupráci s Českou školní inspekcí a o provádění akreditovaného školení pro učitele v rámci jejich dalšího vzdělávání. Zdůraznil, že metodické a didaktické otázky vedení výuky v problematice POKOS jsou plně v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivých škol.

Výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání Silvie Pýchová navrhla k tématu uspořádat kulatý stůl za účasti odborné veřejnosti. Podle ní by tato diskuse měla dát odborníkům i veřejnosti odpovědi na otázky proč je nutné toto téma na školách vyučovat, co je jeho cílem, kdo jej má provádět a jakou k tomu potřebuje kvalifikaci a na jakých principech má výuka probíhat. Klára Laurenčíková doplnila, že by u kulatého stolu měl vzniknout požadavek na rychlé vytvoření metodiky pro školy jak s tématem POKOS pracovat a jak v průběhu výuky přistupovat k žákům a studentům.

Zástupci Ministerstva obrany v závěru jednání deklarovali svůj zájem na řešení výše uvedených otázek spolupracovat. Všichni účastníci jednání se shodli na potřebě řešit výše uvedené otázky společně a koordinovaně, s nutností intenzivnějšího zapojení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. První příležitost bude u Kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání, kterého se dne 15. června 2017 za Ministerstvo obrany zúčastní Ivan Gerhát.

Nahoru