Úvodní stránka > Aktuality > Lektoři POKOS absolvovali kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Lektoři POKOS absolvovali kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Celkem šestnást lektorů POKOS převážně z krajských vojenských velitelství absolvovalo ve dnech 1. a 2. června 2016 kurz komunikačních a prezentačních dovedností na Univerzitě obrany Brno. Kurz, jehož gestorem byla Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, se zabýval zejména problémy současných prezentací a způsoby, jak je odstranit či eliminovat.

Studenti se dozvěděli, jakými nedostatky trpí většina prezentací, jaký vliv má na kvalitu prezentace osobnost prezentujícího nebo jaké přístupy lze zvolit při přípravě efektivní prezentace. Vystoupení, které si pro potřeby kurzu připravili, byla natočena a poté vyhodnocena jak prezentujícími, tak ostatními studenty a následně i výtečnými vedoucími kurzu Ivanou Nekvapilovou a Stanislavem Balíkem. Všichni studenti se shodli na tom, že prezentování před kamerou je úplně jiné než před reálným publikem.

Pro další práci můžou být všem prezentátorům nápomocny zásady úspěšné prezentace:

• Začněte s cílem.
• Shromažďujte myšlenky.
• Proveďte průzkum.
• Utřiďte si myšlenky.
• Držte se jednoduchosti.
• Používejte vizuální pomůcky.
• Vyzkoušejte si vše předem.
• Překonejte svůj strach, je to možné.
• Mluvte k publiku.
• Navažte kontakt s publikem.
• Přednášejte tak, jak obvykle mluvíte.
• Nebojte se otázek, na které neznáte odpovědi.

Na závěr kurzu si studenti anonymně zjistili svůj osobnostní profil prezentujícího a vyplnili evaluační dotazník. Před tím, než učitelé rozdali účastníkům certifikáty o absolvování kurzu, poděkoval Ivan Gerhát jako gestor za problematiku POKOS Univerzitě obrany Brno za to, že kurz byl ušitý na míru lektorům POKOS a za volbu ryze praktického přístupu na úkor suché teorie. Všem studentům poté poděkoval za vytvoření konstruktivní atmosféry.

Fotogalerie

Nahoru