Úvodní stránka > Aktuality > Květnová pohybově-vědomostní soutěž pro žáky osmých tříd Zlínského kraje je připravena

Květnová pohybově-vědomostní soutěž pro žáky osmých tříd Zlínského kraje je připravena

Dne 28. března 2018 se na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlín sešel organizační výbor 2. ročníku Soutěžního dne IZS, pohybově vědomostní soutěže s branně-bezpečnostní tematikou pro žáky osmých tříd celého Zlínského kraje. Po stručném vyhodnocení prvního ročníku soutěže, pořádané v květnu loňského roku byly projednány parametry a doložena dílčí připravenost ročníku letošního. Za Ministerstvo obrany se jednání zúčastnil manažer projektu POKOS Ivan Gerhát, Krajské vojenské velitelství Zlín reprezentovala praporčice Alena Procházková.

Jednání zahájil koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS poručík Adam Fuksa. Všem účastníkům schůzky věnoval reportáž z posledního ročníku soutěže, zpracovanou v působnosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Poté vystoupil Ivan Gerhát, který konstatoval, že předchozí ročník byl z pohledu Ministerstva obrany úspěšný a není potřeba jej v zásadě měnit. Zhodnotil, že soutěž je atraktivní pro školy a zároveň je přínosná z pohledu jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. "Proto považuji za důležité letos napřímit pozornost organizátorů soutěže na její medializaci, a to jak před jejím zahájením, tak po jejím skončení." zdůraznil účastníkům jednání.

Ředitelka areálu Amfík Bukovina Popovice, kde soutěž dne 16. května 2018 proběhne,  Alena Vodičková poté všechny informovala, že až na zajištění dopravy soutěžících jsou všechny přípravné práce plněné dle harmonogramu. Účastníci jednání poté diskutovali jednotlivá stanoviště a časový sled od nástupu soutěžících do předání věcných cen a diplomů nejlepším. Tak hodně štěstí!

 

 

Nahoru