Úvodní stránka > Aktuality > Krajské vojenské velitelství Jihlava - ze školení učitelů do aktivních záloh

Krajské vojenské velitelství Jihlava - ze školení učitelů do aktivních záloh

Dne 19. října 2016 bylo na Krajském vojenském velitelství v Jihlavě provedeno další školení učitelů základních škol Kraje Vysočina v oblasti příprava občanů k obraně státu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na výzvu ředitele plukovníka Jana Ňachaje se přihlásilo celkem dvacetšest pedagogů z celého kraje. Probíraná předepsaná tématika byla v průběhu školení oživena o zajímavé vystoupení prap. Martina Skoumala, který velmi zajímavě vysvětlil úkoly plněné jednotkou Hradní stráže a Posádkovým velitelstvím Praha. Jeho vystoupení bylo zaměřeno hlavně na udržování vojenských tradic, úctu k válečným veteránům, organizování pietních a smutečních aktů a celkové slavnostní reprezentaci Armády ČR na veřejnosti. V průběhu školení i na jeho závěr byl dán prostor pro diskusi. Posluchače hlavně zajímaly otázky týkající se dobrovolných cvičení, udržování vojenských tradic, možností služby v Armádě ČR a podíl Armády ČR na řešení civilních krizových situací.

 

V průběhu školení projevil jeden z učitelů zájem o vstup do řad aktivní zálohy. Odpovědný pracovník Krajského vojenského velitelství Jihlava mu poskytl veškeré základní informace, na základě kterých bylo zahájeno přijímací řízení.

Účastníci školení měli dále možnost shlédnout výstavu o účasti Armády ČR v zahraniční misi v Mali, která je instalována ve vstupní hale Krajského vojenského velitelství Jihlava.

V závěru školení plukovník Ňachaj předal učitelům osvědčení Ministerstva obrany o absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Text a foto: Libuše Pavličková, Krajské vojenské velitelství Jihlava

Fotogalerie

Nahoru