Úvodní stránka > Aktuality > Komenského „škola hrou“ bylo v Mikulově a Ořechově naplněno.

Komenského „škola hrou“ bylo v Mikulově a Ořechově naplněno.

Blížící se konec školního roku obohatil žákům vybraných základních škol v Mikulově a Ořechově projekt POKOS, který tentokrát netradičně nepořádalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s některým  z útvarů Armády ČR, ale zapsaný spolek Presafe. Ten si v rámci projektu, spolufinancovaného Ministerstvem obrany z dotačního programu POKOS, pro děti připravil zábavné dopoledne s brannou tematikou.

Okolo 60 dětí z každé školy se mělo možnost zdokonalit ve svých vědomostech v oblasti chování v krizových situacích a následně také tyto vědomosti prakticky procvičit. Skupina šesti lektorů ze spolku Presafe připravila náročný program. Během čtyř hodin intenzivního výcviku odhalili dětem taje topografie, střelecké přípravy, první pomoci, či základů přežití. Nesoustředili se ale na nudný a zdlouhavý výklad ve třídě, nýbrž žákům vše ukázali a vysvětlili pod širým nebem, tedy v prostředí, kde se jim nabyté vědomosti budou hodit nejlépe.

K lepšímu a názornějšímu pochopení vyučovaných dovedností patřila celá škála pomůcek, které byly žákům k dispozici, počínaje obvazovým  materiálem a mapami s buzolami konče. Samozřejmostí, která náležitě celou výuku oživila, byla střelba ze vzduchových zbraní na cíl. Ale i tu předcházela teoretická příprava, zaměřená zejména na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a základy střelby. K nezapomenutelným zážitkům se zcela jistě zapsala i improvizovaná překážková dráha, kterou absolvovali žáci na čas ve skupinách.

Při závěrečném nástupu byly všem zúčastněným předány ceny a upomínkové předměty. Účastníci opakovaně pokládali dotaz, kdy se pro ně podobný den připraví příště a zda by bylo možné jej spojit i s přespáním v přírodě.

Všem, kteří se na uskutečnění tohoto dne podíleli, byl bezesporu největší odměnou spontánní potlesk, kterým žáci jak v Mikulově, tak i v Ořechově, ocenili přístup a vědomosti lektorů spolku Presafe a způsob, kterým jim své vědomosti předávali. Úspěšně zakončené dopoledne potvrdilo, že praktická spolupráce mezi vojáky a civilními subjekty v oblasti přípravy občanů k obraně státu má své nezastupitelné místo a je velmi důležité ji i v budoucnu podporovat.

Autor: pplk. Hynek Pavlačka, VeV-VA Vyškov

 

Fotogalerie

Nahoru